Ton van den Oever en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een toenemend aantal consumenten en overheden vraagt naar duurzame producten, en dit aantal blijft groeien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel duurzaam ondernemen, is een integrale visie op ondernemerschap en waarbij wij als bedrijf waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Bij Ton van den Oever benutten wij kansen voor meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij (people) en een beter milieu (planet). Hiertoe gebruiken wij zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen, werken wij met groenbemesters en voldoen onze vrachtwagens aan de Euro 5-norm inzake CO².
Bovendien wordt onze medewerkers de mogelijkheid geboden zich binnen het bedrijf te ontwikkelen en mee te denken over bedrijfsprocessen. Een gevarieerd personeelsbestand maakt ons bedrijf flexibel, open en van vele markten thuis.