Gezonde bomen met een goed ontwikkeld wortelge

Kwaliteit

Bomen die wij kweken, voldoen aan diverse kwaliteitseisen. Zo garanderen wij een optimale bodemstructuur en grondkwaliteit die bijdragen aan een goed wortelgestel, verminderde ziektedruk en vitale, goed groeiende bomen. 
Onze bomen worden bovendien gekweekt op een ruime plantafstand, waardoor de kroon voldoende ruimte heeft om zich goed te ontwikkelen. 
De bovengrondse kwaliteit schuilt echter in de ondergrondse delen. Vandaar dat onze bomen regelmatig worden verplant. Dit zorgt ervoor dat de bomen een zeer goed en fijn vertakt wortelgestel met voldoende haarwortels ontwikkelen.

Ton van den Oever Boomkwekerijen staat bij Naktuinbouw ingeschreven onder nummer 79372.
Naktuinbouw keurt teeltmateriaal van kwekerijen op kwaliteit en soortechtheid. Als onafhankelijke organisatie voert Naktuinbouw keuringen uit zoals deze zijn voorgeschreven in de Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving.