Het milieu en het kweken van park- en laanbomen gaan hand in hand

Duurzame gewasbestrijding

Ton van den Oever Boomkwekerijen B.V. beperkt de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tot een absoluut minimum. Daarnaast maken wij gebruik van natuurlijke vijanden, in tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen, om schadelijke insecten te bestrijden. 

Tevens reduceren en scheiden wij onze afvalstromen. Zo wordt snoeiafval versnipperd en verspreid over de percelen. Deze aanpak bevordert de biodiversiteit in de bodem en daarmee ook de natuurlijke groei en weerstand van onze bomen.

Bij de ontwikkeling en instandhouding van ons milieuplan passen wij op onze percelen onder andere groenbemesters als Tagetes (Afrikaantjes) en Soedangras toe. Tagetes bestrijdt aaltjes in de grond en Soedangras brengt structuur terug in de bodem. Zowel de Tagetes als het Soedangras worden na verloop van tijd gemaaid en door de bodem gefreesd, zodat ze tevens functioneren als groenbemester.