Het milieu en het kweken van park- en laanbomen gaan hand in hand

Duurzaam

Bij Ton van den Oever hebben wij ons ten doel gesteld om bij het kweken van bomen het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Binnen dit streven blijft de kwaliteit van onze bomen en teeltgronden onverminderd gehandhaafd. 

Wij voldoen in ruime mate aan de eisen die gesteld worden ten aanzien van gewasbescherming, bemesting, afvalstromen en watervoorziening.